Cart:

0 item(s) - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

Algemene Voorwaarden

The Art Of Freedom staat geregistreerd onder kvk nummer; 20154102 en BTW nummer; NL147266038B01, Schiedamsesingel 175, 3012 BB te Rotterdam.
Onze algemene voorwaarden hebben tot doel de zakelijke relatie tussen u en ons bindend en eerlijk te regelen. Basis van een bestelling en een overeenkomst zijn daarom altijd de volgende algemene voorwaarden van The Art Of Freedom, waarbij u met een bestelling erkent en bevestigt dat u van deze voorwaarden kennis heeft genomen en hiermee rekening houdt.

U kunt de huidig geldende algemene voorwaarden op deze plaats inzien.

ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

The Art Of Freedom kan van tijd tot tijd genoodzaakt zijn om bepaalde bepalingen van haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, hierdoor is het noodzakelijk dat u ze voor elk bezoek aan de website van The Art Of Freedom opnieuw leest. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze online worden geplaatst (de datum van de onlineplaatsing is onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld) en ze kunnen niet van toepassing zijn op eerder afgesloten contracten. Elke aankoop op de Website wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden die op de datum van de bestelling van toepassing zijn. Afwijkende voorwaarden van de besteller erkent The Art Of Freedom niet, tenzij The Art Of Freedom uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid hiervan zou hebben ingestemd. Door bevestiging van uw bestelling gaat u, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden nadat u ze hebt gelezen.

ARTIKEL 2. SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

Uw bestelling vormt een offerte/verzoek aan ons voor de sluiting van een koopovereenkomst. Wanneer u een bestelling bij The Art Of Freedom opgeeft, sturen wij u een e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling bij ons wordt bevestigd en waarin de bijzonderheden van de bestelling staan vermeld (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging vormt geen acceptatie van uw offerte, maar dient alleen ter informatie dat uw bestelling bij ons is binnengekomen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand, wanneer wij het bestelde product naar u verzenden. Met betrekking tot producten uit één en dezelfde bestelling die niet in de verzendpapier staan vermeld, komt geen koopovereenkomst tot stand.

ARTIKEL 3.  GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U dient minstens 18 jaar en wettelijk geautoriseerd te zijn om u via deze Website te verbinden en hem te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. U garandeert de waarachtigheid en juistheid van de door u op deze Website verstrekte informatie.

The Art Of Freedom behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil over de betaling van een eerdere bestelling bestaat.

De Website is beschikbaar in het Engels en Nederlands. De taal van de Website is gebaseerd op de taal van uw internetbrowser. Als de taal van uw browser niet een van de twee bovenvermelde talen is, dan zal de taal van de Website in het Engels zijn. U kunt de taalkeuze wijzigen op de homepage van de Website.

ARTIKEL 4.  ESSENTIELE EIGENSCHAPPEN VAN DE PRODUCTEN

De op de website aangeboden producten zijn kunstfoto's in beperkte oplage. De fotowerken worden in een of meer formaten aangeboden volgens de overeenkomsten tussen de fotograaf of hun vertegenwoordigers en The Art Of Freedom. De fotowerken gaan vergezeld van een certificaat van echtheid in het Engels. Het certificaat behelst informatie over de kunstenaar het materiaal en edtiedetails.

ARTIKEL 5. HERROEPING RUILEN RETOUNEREN

The Art Of Freedom zal u de prijs van de geretourneerde artikelen binnen 14 dagen na haar ontvangst terugbetalen door creditering van de bankrekening die voor de betaling is gebruikt bij de bestelling.

Bij alle onlinebestellingen koopt u zonder risico: Op de datum van ontvangst bestelling kun u de bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Hiertoe verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst, die u het retouradres zal doorgeven. Nadat wij uw herroepingsverzoek hebben ontvangen heeft u 10 dagen de tijd om de artikelen te retouneren.

Artikelen mogen ter bescherming alleen worden teruggezonden in de originele, speciale verpakking waarin ze zijn ontvangen, met gebruikmaking van alle beschermende materialen. Artikelen die de klant zonder hun originele verpakking of onvolledig, beschadigd of bevuild retourneert, zullen niet worden teruggenomen. Het originele editiecertificaat dient bijgesloten te zijn bij het artikel, zonder editiecertificaat heeft de klant geen recht op restitutie.

In het geval dat de ontvangen werken niet in overeenstemming blijken te zijn met de bestelling, hebt u het recht op een volledige retour. In dit geval zullen de kosten voor de retour- en nieuwe verzending voor rekening van The Art Of Freedom zijn.

ARTIKEL 6. VERZENDKOSTEN

Wij hanteren de volgende verzend en retourkosten:

Nederland
Print los: verzenden Gratis - retour Gratis
Panelen Royal & Majestic: verzenden € 24,- retour Gratis
Panelen Gallery & Museum: verzenden € 39,- retour Gratis

Duitsland & Frankrijk
Print los: verzenden € 19,- retour Gratis

Panelen Royal & Majestic: verzenden € 49,- retour Gratis
Panelen Gallery & Museum: verzenden € 99,- retour Gratis

Europa
Print los: verzenden € 29,- retour Gratis

Panelen Royal & Majestic: verzenden € 99,- retour € 49,-
Panelen Gallery & Museum: verzenden € 129,- retour € 69,-

Buiten Europa
Op aanvraag*

*De verzendkosten variëren sterk afhankelijk van het land, de wijze van levering, het aantal en het formaat van de bestelde werken en kunnen niet op voorhand gegeven worden.   

In geval van levering naar een ander land dan Nederland, bent u de importeur van de betreffende werken. Voor alle werken die buiten de Europese Unie en de overzeese gebieden worden verzonden, kunnen douanerechten, andere lokale heffingen, invoerrechten of andere door de overheid opgelegde heffingen verschuldigd zijn.
Deze kosten zijn voor uw rekening en vallen onder uw volledige verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangifte als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij adviseren u om over deze onderwerpen bij uw plaatselijke autoriteiten inlichtingen in te winnen.

ARTIKEL 7. LEVERING

Alle orders worden na bestelling geproduceerd. Wij hanteren de volgende leveringstermijnen:

  • Binnen Nederland 2 tot 4 weken
  • Binnen de EU 3 tot 5 weken
  • Buiten de EU 4 tot 6 weken

Derhalve kan er geen aanspraak van welke aard dan ook worden gemaakt door de klant. De datum van levering is mede afhankelijk van de wijze van levering, vervoerder en land. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

De koper dient de artikelen direct op schades te controleren en bij de expediteur te reclameren vóór acceptatie daarvan. Onderteken niet het reçu als de bestelling beschadigd is. Wanneer er duidelijk zichtbare schades aanwezig zijn en deze pas na acceptatie worden ontdekt, dient de koper dit binnen een termijn van 2 dagen na acceptatie bij ons te reclameren. Wanneer de koper dit nalaat, is het indienen van klachten voor dergelijke duidelijk zichtbare schades uitgesloten.

De wijzen van levering is afhankelijk van het aantal, het formaat van het artikel of de artikelen en het land van levering. Als uw bestelling artikelen omvat van verschillende afmetingen, wordt het formaat van het grootste artikel in aanmerking genomen. The Art Of Freedom behoudt zich het recht voor om de vervoerder te kiezen.

Aflevergebied

The Art Of Freedomlevert in Nederland en in 24 landen (waaronder België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Slowakije, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden).

Levering in andere landen: op aanvraag. Stuur uw aanvraag naar info@the-art-of-freedom.com

De levering zal worden gedaan op het afleveradres dat u op het moment van de bestelling als "afleveradres" hebt bevestigd, dit adres kan afwijken van het "factuuradres".

Artikel 8. GARANTIE, DESKUNDIGE BEHANDELING

Het wordt als bekend verondersteld dat alle foto's, afhankelijk van omgevingsinvloeden, hun uitstraling en kleuren kunnen veranderen en verschieten. Op dit onontkoombare veranderingsproces geeft The Art Of Freedom geen garantie.

Voor het overige bedraagt de wettelijke aansprakelijkheidstermijn 2 jaar en begint met de overdracht van de artikelen. In deze periode worden alle gebreken die vallen onder de wettelijke garantieplicht, gratis verholpen. De garantie geldt niet voor schades die te wijten zijn aan een natuurlijke slijtage, aan onvakkundig gebruik of aan een gebrekkig(e) of verkeerd(e) onderhoud of opslag.

Foto's, cacheringen en lijsten mogen noch in z'n geheel noch in delen worden blootgesteld aan directe zoninstraling, niet vlak boven verwarmingen worden gehangen en niet worden blootgesteld aan een luchtvochtigheid die hoger is dan het niveau in normale woonruimtes. Foto's, cacheringen en lijsten zijn dus niet geschikt voor buitenshuis, kelders, badkamers en keukens. Cacheringen met een beschermende uv-folie of acrylglas en houten lijsten zijn zeer gevoelig voor krassen en vlekken en mogen daarom alleen worden vastgepakt met handschoenen of een vergelijkbare bescherming.

ARTIKEL 9. GEEN TOEKENNING VAN RECHTEN, TENTOONSTELLINGEN

De fotograaf blijft eigenaar van het auteursrecht voor het ontwerp en de creatie van zijn werk. Met de aankoop van een fotoafdruk verkrijgt u alleen het reële eigendomsrecht op de afdruk. Er worden geen enkele andere gebruiksrechten toegekend. Elke reproductie (vermenigvuldiging), verbreiding, verhuur, openbare toegankelijkheidmaking of andere analoge of digitale exploitatie is niet toegestaan. U mag de afdruk echter doorverkopen.

Voor een openbare tentoonstelling van de verkregen kunstwerken is zowel de toestemming van de kunstenaar als The Art Of Freedom nodig. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij The Art Of Freedom.

ARTIKEL 10.  INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen op deze website en de website zelf worden beschermd door het auteursrecht.

ARTIKEL 11. PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN


Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen af te handelen, artikelen te leveren en diensten te verlenen evenals de betaling af te handelen. Wij maken ook van uw informatie gebruik om met u te communiceren over bestellingen en producten.

Alleen indien wanneer u toestemming geeft bevelen wij u producten of diensten aan waarvoor u belangstelling zou kunnen hebben.

ARTIKEL 12. KLACHTEN EN GESCHILLEN

Op de overeenkomst tussen The Art Of Freedom en is het Nederalndse recht van toepassing. Wij verzoeken de klant eventuele klachten schriftelijk in te dienen. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

 

 

© 2014 The Art Of Freedom Webshop ontwikkeling door: RB-Media Internet Solutions